Өрлеу сайты

Мониторинг және талдау бөлімі

 

Қызметтің бағыттары:

 • «Өрлеу»БАҰОАК» Астана қаласы филиалы бойынша ПҚБАН2012-2020 даму стратегиясының негізгі бағыттарымен қатар мұғалімдерге жаңа бағдарламалар бойынша, басқа да білім қызметтерімен бірге білімділктің көтермелеу деңгейінің сапасын зерттейді.
 • 3-айлық үшінші және екінші деңгейлік курстық бағдарламасының енгізуінің күйін, сыртқы елдерінің білім ұйымдарының оқу үдерісіндегі инновациялық тәжірибесін саралайды.
 • Курстан кейінгі аралықтағы «Өрлеу»БАҰОАК» Астана қаласы филиалы бойынша ПҚБАН дайындаған бірегей нормативтік құжаттардың негізіндегі 3 айлық пен қысқа мерзімді курстық дайындаудан өткен мұғалімдердің кәсіби өсуінің динамикасын талдайды.
 • Қысқа мерзімді курстан өткен, курстан кейінгі аралықтағы мұғалімдердің 9 критерий бойынша кәсіби өсу динамикасын талдайды (жыл сайын оқу жылының нәтижелері бойынша).
 • Оқу үдерісіндегі педагогикалық жұмыскерлердің білімділіктің көтермелеу деңгейін байқайды.
 • Курстардың тиімділігі мен сапасы, білімділіктің көтермелеу деңгейі туралы тыңдаушылардың сұраныстарын анықтайды.
 • Білімділіктің көтермелеу жүйесінің тиімділігін арттыру мен дамудың негізгі бағыттарын анықтайды.
 • Білімділіктің көтермелеуінің білім сапасына әсерін анықтайды.
 • Білімділіктің көтермелеу курстары туралы ақпаратты алатын бастауларын анықтап, олардың шыңдықпен сәйкес екеніне көз жеткізеді.

Мақсатты топтар:

 • қысқа мерзімді курстарды тыңдаушылар
 • «НЗМ» ДБҰ деңгейлік бағдарламалары бойынша сертификатталған мұғалімдер.
 • Астана қаласының білім ұйымдары
 • Институттың профессорлық-оқытушылық ұжымы.

Бөлім бастығы

Карагозина Марал Ильясовна

Марапаттары:

Астана қаласы Білім басқармасының Грамотасы (2010 ж.)

Астана қаласы Білім басқармасының Грамотасы (2011 ж.)

телефон: 8 (7172) 48-62-51

e-mail: [email protected]

Бөлім қызметкерлері:

Исентаева Кунсулу Аугалиевна  —  бас маман

e- mail: isentaeva.kunsulu@mail,ru

Налибаева Гулжан Рысбековна – жетекші маман

e- mail: [email protected]