Сайт Өрлеу

Обновление содержания образования: технологии обучения и оценивания

Обновление содержания образования: технологии обучения и оценивания

41 комментариве к “Обновление содержания образования: технологии обучения и оценивания

 1. Саят

  Понравилась статья Каримовой Б.Т. «Роль педагогической рефлексии в в повышении профессиональной компетентности учителя»

 2. Каиржан Альмагамбетов

  Каримова Б.Т. мақаласы өзекті тақырыпқа арналған. Жан-жақты қарастырылған. Мұғалімдерді курстан кейінгі сүйемелдеуге арналған. Ауқымды материал.

 3. Айнаш Мажит

  Статья Каримовой Б.Т. Роль педагогической рефлексии в развитии профессиональной компетентности учителя посвящена актуальной теме заставляет задуматься о своем профессиональном росте. Спасибо за статью!

 4. Сальменова Т.Б.

  Статья Каримовой Б. Т. «Роль педагогической рефлексии в повышении профессиональной компетентности учителя» понравилась. Очень полезная информация. Спасибо!

 5. Ашимбетова Р.Д.

  Интересные рассуждения о рефлексии в деятельности педагога нашла в статье Каримовой Б.Т. «Роль педагогической рефлексии в развитии профессиональной компетентности учителя». Ведь главное — это внутренняя мотивация, которая пробуждается в ходе повышения квалификации. Спасибо за новый взгляд!

 6. Марина Ивановна

  Роль учителя в системе обновления образования сегодня важна как никогда, учитель обучает не только учеников, но и доводит суть обновления до нас, родителей.

 7. Рысты Тұрарқызы

  «Роль педагогической рефлексии в повышении профессиональной компетентности учителя» статья Каримовой Б. Т. очень интересная.

 8. Болат Құдайбергенұлы

  Б.Каримованың «Роль педагогической рефлексии в повышении профессиональной компетентности учителя» мақаласында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру бағытында өзіндік әсерін тигізер кері байланыс мәселесін қарастырған. Шындығында, білім мазмұнын жаңарту жағдайында теориялық білімін практикалық жұмысымен байланыстырған қазіргі заманау мұғалімге бұл өте қажет-ақ. Осы орайда аталмыш тақырып өзінің мазмұнымен мұғалімдерге өз пайдасын тигізері сөзсіз. Сондықтан мақаланың маңыздылығы жоғары, оның авторына жетістік тілеймін.

 9. Салия Сакенова

  Все статьи полезные и актуальные. особенно мне пригодится статья Каримовой Б. Т. «Роль педагогической рефлексии в повышении профессиональной компетентности учителя». Спасибо авторам и организаторам.

 10. Айнур Муратовна

  Рефлексия — очень важный аспект в образовании, это ключевой момент для учителя, и если учитель может научить своих учеников правильно рефлексировать — это здорово. Спасибо Каримовой Б.Т. за содержательную статью.

 11. Кабдыгалиева Асем Жастлековна

  Қазіргі уақытта оқушыларға өз білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету басты мақсат болғандықтан «математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану — оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі » мақаласы оқушыға отбасылық қаржыны үнемдеуді үйретеді.

 12. Ермагамбетова Сауле

  Педагогтердің кəсіби құзыреттілігін жетілдіру мен біліктілігін арттыруда инновациялық əдіс тəсілдерді түрлендіру Сахарбаева М. макаласы казіргі таңдағы оқу жүйесінде өте маңызды зор деп ойлаймын. Əр ұстазға пайдасы тиер макала. Өзекті мəселелер туралы макаланызга рахмет

 13. Әсем

  М.Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» мақаласы өте жақсы жазылған. Математика пәні мұғалімдеріне пайдалы материал

 14. Гүлжанат

  М.М.Айткенованың мақаласы маған ұнады. Мақалада өзекті тақырып көтерілген. Математика пәні мұғалімдеріне берері мол.

 15. Анара Канафина

  М.М.Айткенованың мақаласында қазіргі өзекті мәселе жазылған. Мақаланың математика пәні мұғалімдеріне оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда көмегі болары сөзсіз.

 16. Бибинур Б.

  «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» атты М.Айткенованың мақаласы маңызды тақырыпты қозғаған. Мақаланың құндылығы оның практикалық жағынан пайдалылығында. Мақала авторына көп рахмет

 17. Сара Нургалиева

  большое спасибо за интересные доклады. Спасибо всем авторам публикаций? многое для себя взяла. Особенно задумалась о роли педагогической рефлексии в развитии профессиональной компетентности, автором которой является Каримова Б.Т. Рефлексию необходимо рассматривать как двигатель к дальнейшему развитию. Спасибо

 18. Алия Кусаиновна

  Баяндамалардың көбін оқып шықтым. М. Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» жұмысы жақсы жазылған. Оқушыларға отбасы бюджетін үнемдеуге, сабақта алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйретуге бағытталған әдістемелік құрал ретінде құнды.

 19. Балкен Ауталипова

  На сайт выставленные статьи все поднимают интересные проблемы, требующие дальнейшего изучения. Спасибо всем: организаторам и авторам статей. Меня привлекла статья Каримовой Б.Т. о роли педагогической рефлексии в развитии профессиональной компетентности своим новым свежим взглядом на проблему педагогической рефлексии. я согласна с автором, что только рефлексирующий учитель может стать хорошим учителем. СПАСИБО

 20. Макта

  Статья Ж.М. Мамерхановой, из Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области «О профессиональных затруднениях учителя на этапе обновления содержания общего среднего образования» очень актуальна. В настоящее время педагоги испытывают большие затруднения и , чтобы им помочь надо знать в чем, какие они. Данная статья может быть отправной точкой для оказания помощи педагогам. Спасибо за статью!

 21. Лаура Ахмадиева

  Математика пәні мұғалімі М.Айткенованың » Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» деген атпен берілген мақаласы ұнады. мақаланың маңызы оның актуальділігінде және қазыргі заман талабына сай функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған өз тәжірибесімен бөлісуінде. Авторға үлкен рахмет

 22. Алмагүл

  М. Айткенова «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» атты мақаласында математика сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арртыру тәжірибесімен бөліскен. Осы материалдарды қазіргі заман талабына сай функционалдық сауаттылықты дамытуға сабақтарда қолдануға әбден болады. Одан ұтпаса ұтылмаймыз. Мақаламан бөліскеніңізге рахмет.

 23. Ботаева А

  Математика пәні мұғалімі М.Айткенованың » Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» мақаласы маған ұнады. математика сабақтарында алған білімдерін күнделікті өмірмен байланыстыратын тапсырмалар топтамасн өте орынды қолдана білген. Үлкен рахмет

 24. Гущанская Е.В., Рыжкова Л.В.

  Из многообразия факторов, способствующих профессиональному росту и развитию педагогов в условиях обновления содержания образования, определенная роль отводится умению осуществлять рефлексию собственной профессиональной деятельности. С этих позиций интерес представляет статья Каримовой Б.Т. , в которой автор предлагает свои подходы к организации рефлексивного пространства, в том числе в процессе повышения квалификации.

 25. Руколеева Лариса Васильевна

  Согласна с Б.Т.Каримовой, автором статьи «Роль педагогической рефлексии в повышении профессиональной компетентности учителя»,что без рефлексии нет учения, без рефлексии нет и опыта. Очень важно на курсах не только включать в активные формы работы, но и организовывать обязательную рефлексию своего участия, так как только отрефлексированная практика составляет опыт человека. В статье предложены конкретные вопросы для организации рефлексии, в качестве пожелания — разработать «Рефлексивный дневник слушателя курса» с разными видами и формами рефлексии на каждый день, он может быть полезен для всех курсов

 26. Дариға Сапабекова

  М.М.Айткенованың математика сабактарында функционалдық сауаттылыкты дамыту жұмысы казіргі заманга сай бәсекеге қабілетті оқушыны оқытуға бағытталган керекті әдістемелік құрал деп есептеймін. Авторға көп рахмет.

 27. Кумусай

  Материалы конференции, представленные на сайте, имеют научный и практический интерес. СПАСИБО. Рефлексия для педагога важна не только в период курсовой подготовки, но в посткурсовой период. Согласна с мнением Каримовой Б.Т., выраженным в статье «Роль педагогической рефлексии в развитии профессиональной компетентности педагога»и считаю ее статью интересной и полезной.

 28. Марина Петровна

  Статья Сабит Ж.А. «Обновление содержания образования – залог успеха учителя» позволяет еще раз взглянуть на особенности программы и осмыслить, почему обновление необходимо.

 29. Марина Петровна

  Cтатья Мамерхановой Ж.М. «О профессиональных затруднениях учителя на этапе обновления содержания общего среднего образования» осветила проблемы и поставила вопросы, но не дала готовых рецептов. Каждый из преподавателей и тренеров должен найти их сам. Спасибо автору за компетентный взгляд

 30. Евсюкова Татьяна

  Вопросы, освещаемые в статьях, актуальны для формирования личности «думающего» учителя. Особенно значимы выводы по этой теме Каримовой Б.Т. в статье по значению педагогической рефлексии. Именно оценивание собственной практики, выявление проблемных и сильных сторон деятельности оказывает наибольшее влияние на становление Педагога.

 31. Людмила

  Автором описана педагогическая рефлексия как основное условие развитие профессиональной компетентности педагога в условиях обновления содержания среднего образования. Понравилась мысль о влиянии правильно организованной обратной связи на курсах повышения квалификации по развитию профессиональной компетентности учителя . Немаловажным является и то, что Баглангуль Тусуповна пишет о необходимости изменения роли преподавателя АО НЦПК «Өрлеу» в процессе обучения педагогов.

 32. Балнұр Жүрсінқызы

  М.М. Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» деген мақаласы өте жақсы жазылған. Математика пәні мұғалімдеріне сабақта қолдануға пайдалы мәліметтер көп. Жас маман ретінде тәжірибеме пайдасы бар. Апайға рахмет !

 33. Арайлым

  М.М.Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» жұмысында казіргі заманға сай экономикалық тәрбие беруге мүмкіндік беретін материалдар келтірілген. Авторға көп рахмет.

 34. Бауыржан

  М. Айткенова әріптесіміздің «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» мақаласы тамаша жазылған. Мұғалімдерге пайдалы ақпараттар көп.

 35. Айман Кенжебаева

  М.Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» мақаласы өте жақсы жазылған. Математика пәні мұғаліміне пайдалы мәліметтер көп. Сабақтарыма қолдануға алатын болдым. Авторға рахмет!

 36. Жұлдыз Құсайынова

  М. М.Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» деген атпен берілген мақаласы ұнады. Мақаланың маңызы оның актуальділігінде және қазіргі заман талабына сай функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған өз тәжірибесімен бөлісуінде. Авторға рахметімді білдіремін.

 37. Калиева Х

  Куанышбаева З, Мамадияровы М., Мусаевалардың «Белсенді оқытудың тиімді әдістері» тақырыбындағы мақаласы белсенді оқытудың тиімділігі бойынша нақты теориялық мағлұмат алуға болады. Мақала авторларына үлкен рақмет.

 38. Тілеубекова А

  М.М.Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» деген мақаласы маған ұнады. Мақала оқушыларды елінің ұлттық байлығын ұқыпты, үнемді пайдалануға, отбасы бюджетін есептей білуге тәрбиелейтін құрал болып табылады. Авторға рахмет.

 39. Раева А

  М.Айткенованың » Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі»атты мақаласының тақырыбы жақсы ашылған. Автор математика сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік беретін тапсырмаларды орынды іріктеп ала білген. Сізге рахмет

 40. Кадырова Ж.

  М.М.Айткенованың «Математика сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді пайдалану- оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» атты мақаласының тақырыбы жақсы ашылған. Мақала да берілген материалдар әсіресе жас мұғалімдер үшін пайдалы деп ойлаймын.

 41. Журдикан Алмагул

  Екібастұз қаласының математика пəнінің мұғалімі М.Айткенованың «Математика сабағында экономикалық мазмұндағы есептерді пайдалану оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту жолдарының бірі» атты мақаласы маған ұнады.Оқушыларды алған білімін өмірге қолдана алуға бағытталып жазылған.Авторға рахмет.Осындай мақалаларыңыз жалғасын таба берсін