Сайт Өрлеу

Бағалау қағидаттары

Бағалау қағидаттары

Бағалау қағидаттары

Критериалды бағалау моделі. Қалыптастырушы және жиынтық бағалау. Әртүрлі бағалау түрлерін  және бағалау мақсаттарын түсіну. Мұғалімдерге тиімді бағалаудың қалай жүретінін түсінуге көмектесу. Критериалды бағалау моделінің қағидаттары мен мақсатын, құрылымын түсіну. Критериалды бағалау жүргізуге дайындалу.